ఈ వెబ్‌సైట్‌కు స్వాగతం!

కేసు

Health machine
ఆరోగ్య యంత్రం
Family doctor contract package-1
కుటుంబ వైద్యుడు కాంట్రాక్ట్ ప్యాకేజీ -1
Health-machine-3
ఆరోగ్యం-యంత్రం -3
Wan Fukang
వాన్ ఫుకాంగ్
Zhaolin Community
జావోలిన్ కమ్యూనిటీ
Intelligent health monitoring equipment package
ఇంటెలిజెంట్ హెల్త్ మానిటరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్యాకేజీ
Health machine-2
హెల్త్ మెషిన్ -2
Wan Fukang-1
వాన్ ఫుకాంగ్ -1
Alibaba Health Partners signed a contract
అలీబాబా హెల్త్ పార్ట్‌నర్స్ ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది
Rizhao Center
రిజావో సెంటర్
Family doctor contract package
కుటుంబ వైద్యుడు కాంట్రాక్ట్ ప్యాకేజీ
Evidence based smart healthcare
ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ స్మార్ట్ హెల్త్ కేర్